عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت سوم

موجودی كالا و حسابهای مربوطه به طور کلی، موجودي کالا شامل ملزومات مصرفي، مواد خام، محصولات در جریان ساخت و موجوديهاي کالاي آماده براي فروش اســت. لیكن با توجه به

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه
عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت دوم

انواع تخفيفات و برگشت از خريد كالا و نحوۀ ثبت آن در عرف تجاری، فروشندگان به دلایل مختلفی ممكن است برای خریداران تخفیف در نظر بگیرند. به طور کلی تخفیفات

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه
عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت اول

روشهای نگهداری و كنترل موجودی كالا براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجوديهای کالا دو سیستم ثبت حسابداری وجود دارد. الف) روش (سیستم) ثبت دائمي ب) روش (سیستم) ثبت ادواري

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه
بررسی عملکر مالی موسسه

عملکرد مالی موسسه قسمت سوم

در مطالب قبلی ذهنیتی در مورد عملکرد مالی موسسات پیدا کردید در ادامه ی تعاریف با ما همراه باشید چرخه حسابداري (دورۀ عمل حسابداری) سيســتم حســابداري باید كليۀ اطلاعات مالي

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه
X